MÃ…NEDSBLAD FOR DET JURIDISKE STUDIUM VED AARHUS UNIVERSITET

   

Sekretær for Jurrådet og Paragraf

Jurrådet og Paragraf søger en jurastuderende som studentermedhjælper til varetagelse af praktiske sekretæropgaver for foreningerne med tiltrædelse hurtigst muligt.

Stillingen indeholder sekretæropgaver for begge foreninger. Arbejdstiden fordeles ligeligt mellem foreningerne.

De nærmere arbejdsopgaver for Jurrådet er:

 • Samarbejde med Jurrådets medlemmer
 • Referatskrivning til Jurrådets møder
 • Deltagelse i dimissioner
 • Repræsentation af Jurrådet ved Jurrådets faglige arrangementer
 • Udarbejdelse af drejebøger i samarbejde med Jurrådets medlemmer

De nærmere arbejdsopgaver for Paragraf er:

 • Samarbejde med magasinets redaktør og resten af forretningsudvalget
 • Indkøb og klargøring af forplejning til redaktionsmøder
 • Referatskrivning til redaktionsmøder
 • Afholdelse af korrektur
 • Systematisering af oplysninger om foreningens medlemmer
 • Varetagelse af kommunikation med omdeler i forbindelse med forsendelse
 • Ansvarlig for intern og ekstern distribution af magasinet
 • Varetagelse af løbende praktiske opgaver på kontor i form af oprydning og indkøb.

Som sekretær for Jurrådet og Paragraf forventes det, at du:

 • er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt
 • kan arbejde selvstændigt men samtidig være med til at bevare et godt overblik over foreningernes samlede arbejdsopgaver
 • er initiativrig og byder ind med din hjælp ved forefaldende arbejde
 • er en god kollega og bidrager med godt humør i foreningernes sociale arbejdsmiljø

Aflønningen sker efter HK-overenskomsten. Der aflønnes for 1 time pr. hverdag i følgende måneder: januar, februar, marts, april, maj, juni, september, oktober, november og december. Udbetalingen sker månedligt.

Hvis du er interesseret i stillingen, send da din ansøgning til paragrafblad@gmail.com og Jurraadet@gmail.com, samtaler afholdes løbende.

Har du spørgsmål til stillingen, kontakt da Elisabeth Loft på Elisabeth.6200@gmail.com